آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن فردوسی(زاهدان)
تمام شد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سالن شهدای کارگر(اهواز)۲
تمام شد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۰۱ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۲۸ دی ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن خلیج فارس(خرمشهر)
تمام شد
۰۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۴ تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
شهدای کارگر(اهواز)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالن ولایت(بهبهان)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۴ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کافه گالری 28 (اهواز)
تمام شد
۲۰ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۹ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۲۶ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ آذر ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سینما دریا(ماهشهر)
تمام شد