آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۱ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۳۰ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۶ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۱۷ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۱ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۸۰,۰۰۰ ریال
سینما ساحل (اهواز)
تمام شد
۰۷ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
نمایشگاه بین المللی(اهواز)
تمام شد
۰۵ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۰۳ تا ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سالن صدف (خارگ)
تمام شد
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفافق (بهبهان)
تمام شد
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
آمفی تئاتر گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تالار خورشید (اندیمشک)
تمام شد
۰۵ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد