۴۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۰۲ شهریور ۱۳۹۶
کنسرت گروه کیست
تالار آفتاب(اهواز)
فروش این برنامه به پایان رسیده است.
    مکان برگزاری:تالار آفتاب(اهواز), آدرس: اتوبان قدس, تلفن:
    درباره تهیه کننده و عوامل
شرکت ترانه سرای پارس
    مراکز مجاز فروش بلیت این برنامه
سامانه آنلاین فروش بلیت ۴۰۴۷
    اسپانسرها و تبلیغات این برنامه